ไก่ชนออนไลน์.

ข่าวไก่ชนวันนี้ 26-8-65

คุณลักษณะ และก็รูปแบบของพ่อพันธุ์ไก่ที่ดีมีอะไรบ้าง

พ่อไก่มีคุณลักษณะ ลักษณะดังนี้

ข่าวไก่ชนวันนี้ 26-8-65

1.ควรจะเป็นไก่ที่มีประวัติที่ดี เคยชนชนะจากบ่อนมาแล้ว
2.ปากจำเป็นต้องใหญ่ มีร่องน้ำ 2 ข้างปากลึก ปากสีเดียวกับขา
3.นัยตาควรจะเป็นสีขาว หรือ ที่เรียกว่าตาปลาหมอตายหรือตาสีขน สีเดียวกับสร้อยคอ
4.คอใหญ่ และก็บ้องคอถี่ๆ
5.ต้นปีกจะต้องใหญ่ และก็ขนปีกยาว
6.นิ้วเล็กเรียวยาว
7.เม็ดข้าวสารท้องแข็งใหญ่ ลำแข้งกลม
8.สร้อยคอยาวต่อเนื่องกันถึงสร้อยข้างหลัง
9.หางยาวแข็งแล้วก็เส้นเล็ก
10.กระดูกทรวงอกใหญ่และก็ยาว
11.เดือยใหญ่ รวมทั้งติดนิ้วก้อยสูงที่สุด
12.อุ้มเท้าบางและก็เล็บยาว
13.เกล็ดหน้าแข้งใสเสมือนเล็บมือ มีร่องลึก