ไก่ชนออนไลน์.

เคล็ดลับไก่ชน 12-7-65

ผสมไก่ชนแบบไหนถึงจะได้ไก่เก่ง และก็เลือดนิ่งที่สุด

การพัฒนาสายพันธ์ไก่ชนในลักษณะต่างๆที่ชาวไก่ชนนิยม และก็พยายามผสมให้ได้ไก่เก่งๆออกมา

เคล็ดลับไก่ชน 12-7-65

ซึ่งหลายๆคนเรียกว่าการปรับปรุงไก่ชน ซึ่งถ้าเกิดแบ่งเป็นการผสมตามหลักวิชาการ จะแบ่งการผสมออกเป็นสามอย่างสำคัญๆเป็น การผสมแบบไลน์บรีด ( Line Breed) การผสมแบบเอาท์ครอส ( Out Cross ) และก็การผสมแบบผ่านสายพันธ์ ( Cross Breed )การผสมไก่ชนที่มีสายโลหิตนตระกลูเดียวกัน (Line breed) การผสมไก่ชนแบบงี้ได้รับความนิยมกันมากมายเพราะว่าเป็นการถ่ายลักษณะทางกรรมพันธุ์ที่เสมือนต้นตระกูล หรือที่นักปรับปรุงไก่ชนเข้าใจง่ายหมายถึงถ่ายเลือดได้นิ่ง แล้วก็สามารถคาดคะเนลักษณะลูกไก่ชนได้ตามอยากได้ เป็นการผสมกันของไก่ชนที่มาจากต้นตระกูลเดียวกัน อีกทั้งทางสายพ่อ และก็ทางแม่ แล้วก็การผสมแบบ In breed (การผสมโดยมีเชื้อสายที่ชิดกันมากมายๆดังเช่นว่า พ่อ + ลูก, พ่อหรือแม่ตัวเดียวกัน , พี่ + น้อง คอกเดียวกัน ) ก็เป็นลักษณะก็จะคล้ายๆของ line breed เหมือนกัน จุดเด่นของการผสมแบบ Line breed เป็นจะถ่ายทอดเลือดที่นิ่ง รักษาเอกลักษณ์ของสายโลหิตที่ถ่ายทอดมาจากต้นเหล่า ทำให้คาดคะเนเค้าหน้ารูปร่างเชิงชนของลูกไก่ชนได้ ว่าจะออกมาในแนวทางเดียวกัน ดังที่อยากได้ แต่ว่าจุดด้วยก็คือ ถ้าหากเป็นการผสมแบบเลือดติดเกินความจำเป็น ซึ่งหมายถึง In breed อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการดึงความผิดพลาดทางสายโลหิต ออกมาได้ ตัวอย่างเช่นอกคต หางคตงอ นิ้วงอ แคะแกรน หรือลักษณะผิดพลาดต่างๆที่เป็นจุดอ่อนของไก่ชนที่ไม่ได้รับความนิยม