ไก่ชนออนไลน์.

ธุรกิจ

พลิกวิกฤติเป็นโอกาสที่ยั่งยืน

พลิกวิกฤติเป็นโอกาสที่ยั่งยืน

ธุรกิจ

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้ จะว่าเผาหลอกก็ไม่ใช่จะว่าเผาจริงก็ไม่เชิง เหมือนจะไม่ตายแต่ก็เลี้ยงไม่โต ภาระหนี้สินของประเทศทั้งที่ซุกเอาไว้ใต้พรม และที่เป็นหนี้เป็นสินอย่างเปิดเผย เป็นเรื่องของเศรษฐกิจระดับมหภาค แต่หนี้ครัวเรือน การประคับประคองตัวในการดำรงชีวิตให้รอดปากเหยี่ยวปากกา เป็นภาระของชาวบ้านล้วนๆ มาตรการช่วยลดผลกระทบจากค่าครองชีพภาครัฐ ก็ไม่ต่างจากยาพิษอ่อนๆ ยิ่งนานวันก็ยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงเพดานการเป็นหนี้ พิษก็จะแล่นเข้าสู่หัวใจ ถ้าไม่รีบหาทางแก้เอาไว้

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุ สภาพหนี้ครัวเรือนในปี 2565 พบว่ามีหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่ประมาณ 5 แสนบาท เฉพาะเป็นหนี้นอกระบบ ถึง ร้อยละ 21.1 ต้องหาเงินผ่อนหนี้เดือนละประมาณ 12,800 บาท ในยามนี้ที่เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์มีค่ามาก จะมีปัญญาที่ไหนหาเงินมาใช้หนี้ ทำให้จำนวนหนี้เพิ่มขึ้นในทุกมิติ

 

สำหรับภาคธุรกิจ ถ้าสายป่านไม่ยาวจริงอยู่ลำบาก เอสเอ็มอี ไม่ต้องไปพูดถึง ปิดได้ก็ปิด เลิกได้ก็เลิก ซึ่งน่าเสียดายมาก เพราะถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ เอสเอ็มอี จะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้ดีท่ีสุดเนื่องจากมีขนาดใหญ่โต การลงทุนไม่มาก ฟื้นตัวเร็ว ปรับโครงสร้าง ยืดหยุ่นได้ง่าย เช่น ผลิตเครื่องสำอางไม่เวิร์กก็หันไปผลิตอาหารเสริมทดแทนได้ ขายสินค้าหน้าร้านไม่ได้ก็หันไปขายทางออนไลน์ เป็นต้น