ไก่ชนออนไลน์.

เคล็ดลับไก่ชน 23-8-65

วิธีการ เย็บเยื่อตาไก่ เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดออกออกมา

ตีตาปิดนั้น โดยทั่งไปจะเช็ดตีจนถึงหนังตาปิดจนถึงไม่อาจจะลืมตาได้ อาการแบบนี้มือน้ำจำนวนมากจะเบิกตาโดยใช้เส้นด้ายกับเข็ม

เคล็ดลับไก่ชน 23-8-65

ใช้เข็มแทงเข้าที่เข้าทางขอบตาแล้วร้อยเชือกผูกเข้าไปมัดหนังตาเข้าที่ขอบตา เพียงเท่านี้ไก่ก็เห็นคู่แข่งขันได้ แม้กระนั้นหากในกรณีที่ไก่ถูกขีดเส้นตาจนเยื่อตา (สีขาว) มาปิดจะทำแบบกรณีแรกมิได้เด็ดขาด การเบิกตาที่ถูกตีโดยการลักขโมยษณะนี้จำเป็นต้องใช้เข็มเบอร์เล็กที่สุดห้ามใช้ปลายเข็มแทงโดยเด็ดขาด วิธีการทำจำเป็นต้องใช้ตูดเข็มแทง โดยใช้หัวนิ้วโป่งกดที่หัวตาไก่

พยายามจับปลิ้นเยื่อตาออกมาให้ได้ เมื่อเยื่อตาออกมาจากตาแล้ว ก็ใช้ตูดเข็มที่ร้อยด้ายเอาไว้แล้วแทงเข้าไปที่เยื่อตา เมื่อแทงทะลุแล้ว ก็กลับมาใช้เข็มแทงเข้าที่เข้าทางหนังตาของไก่แล้วหลังจากนั้นก็ผูกเข้าด้วยกัน

ที่จำเป็นต้องใช้ตูดเข็มแทงเข้าไปแทนนั้นเพราะว่าปราศจากความคม ถ้าเกิดใช้ปลายเข็มแทงเลือดจากเยื่อตาจะออก แนวทางการทำแบบงี้ได้นั้นมือน้ำควรจะมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งและก็ผู้ที่ช่วยจับไก่จำเป็นต้องไม่ให้ดิ้นเด็ดขาด