ไก่ชนออนไลน์.

เคล็ดลับไก่ชน 27-8-65

เรียนรู้ไก่ชน ประวัติ สาระเกี่ยวกับไก่ชนในประเทศไทย

ในสมัยก่อนนั้น ชนิดไก่ชนไทยเป็นมรดกของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา รวมทั้งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการละเล่น

เคล็ดลับไก่ชน 27-8-65

ตราบจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลายสายพันธุ์ แม้กระนั้นที่สำคัญที่สุดเป็นไก่ชนจำพวกประดู่หางดำ และก็ไก่ชนชนิดเหลืองหางขาว ในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น ไก่ชนประดู่หางดำ พันธุ์แสมดำ ที่มีชื่อเสียงว่า ไก่บิดาขุน เนื่องจากเป็นไก่ชนที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงโปรด สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระพระราชามหาราช ทรงนำ ไก่ชนเหลืองหางขาว จากบ้านกร่างเมืองพิษณุโลกไปชนชนะไก่ชนของพระมหาอุปราชาที่กรุงหงสาวดี ไก่จำพวกนี้ได้รับความนิยมเลี้ยงกัน ตามซุ้มที่เลี้ยงไก่ชนชอบมีไก่ชนเหลืองหางขาวเลี้ยงไว้เพื่อเป็นไก่นำโชค แล้วก็นิยมเรียกชื่อประเภทไก่ชนนี้ว่า ไก่เจ้าเลี้ยง

เนื่องจากว่าเมืองไทยนั้นอยู่ใกล้กับอินเดีย ก็เลยทำให้เมืองไทยได้รับขนบประเพณีวัฒนธรรม และก็ความเลื่อมใสทางศาสนา ตลอดจนศิลปวิทยาการต่างๆมาจากประเทศอินเดียหลายประเภท บางครั้งอาจจะเป็นได้ที่ไทยได้นำไก่ชนจากอินเดียมาเพาะเลี้ยง และก็มีการนำไก่ชนเข้ามาก่อนที่จะอังกฤษจะนำไก่ชนไปจากประเทศอินเดีย ดังนี้เรื่องจากว่าสมเด็จพระกษัตริย์ฯ ได้ทรงใช้ไก่ชนดำเนินกลยุทธ์ทางการเมืองมาก่อนที่ประเทศอินเดียจะเสียเอกราชให้แก่อังกฤษเสียอีก แม้กระนั้นแม้กระนั้นบางครั้งอาจจะเป็นได้ที่ไก่ชนของไทยนั้นมีมานานก่อนแล้ว แม้กระนั้นไก่ชนชนิดประเทศอินเดียน่าจะเข้ามาในประเทศไทยพร้อมๆกับศาสนาพราหมณ์