ไก่ชนออนไลน์.

เศรษฐกิจ

Dow ทุ่ม 350 ล้าน หนุนโครงการสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

Dow ทุ่ม 350 ล้าน หนุนโครงการสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เตรียมดันชุมชนต้นแบบจัดการขยะในไทย

เศรษฐกิจ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองทุน Dow Business Impact Fund ของบริษัท Dow ได้ประกาศสนับสนุน 9 โครงการสิ่งแวดล้อมจาก 7 ประเทศ ซึ่งโครงการ “ต้นแบบศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร” ของประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการสนับสนุน โดยจะส่งเสริมการคัดแยกและการบริหารจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างรายได้ให้ชุมชน ตั้งเป้าเริ่มดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศไทยและชุมชนต้นปี 2566

กองทุน Dow Business Impact Fund ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ด้วยความเชื่อในพลังของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหารวมทั้งสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น จากการมีส่วนร่วมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานของ Dow โดยผู้บริหารและคณะกรรมการของ Dow จากทั่วโลกจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคส่วนต่าง ๆ และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้

งบประมาณสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุน Dow Business Impact Fund ในปีนี้ จะนำไปดำเนินโครงการ “ต้นแบบศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร” ในปี พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จะร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันพลาสติก จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนคัดแยกและแปรรูปขยะพลาสติกคุณภาพสูงแห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยตั้งเป้าสร้างความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ เมื่อดำเนินการสำเร็จจะนำรายได้เสริมมาสู่ชุมชนในขณะเดียวกับที่ช่วยลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้านำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ประมาณปีละ 1,000 – 1,200 ตัน

บ็อบ พลิชกา ผู้อำนวยการระดับโลกด้านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และประธานมูลนิธิ Dow กล่าวว่า “จนถึงปัจจุบัน Dow ได้สนับสนุนงบประมาณราว 350 ล้านบาท ผ่านกองทุน Business Impact Fund เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายของโลก โครงการที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ ล้วนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการนำขยะและของเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ การต้านโลกร้อน การอนุรักษ์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Dow ในการเร่งสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น”